SĂPTĂMÂNA EDUCAȚIEI GLOBALE 2012


 Elevii şi cadrele didactice din Şcoala Gimnaziala “Grigore Antipa” s-au implicat și în acest an şcolar în diverse activități din cadrul “Săptămânii Educației Globale”. Tema proiectului şcolii noastre a fost : “Stil de viaţă altruist”. Calendarul de  activităţi derulate a cuprins concursuri, programe artistice, dezbateri, elaborare de mesaje ECO, vizite, vizionări de filme, drumeţii.

Portofoliul bogat, cu numeroase imagini ce surprind secvenţe din timpul activităţilor desfășurate, afişe semnificative, CD-uri, va fi prezentat în concursul coordonat de ISJ Botoşani –  care a situat şcoala noastră în ultimii ani pe locul întâi.

Prin acest proiect, cadrele didactice au cunoscut mai bine elevii, iar prin activităţi educative variate, aceştia şi-au întărit convingerea în ceea ce privește importanţa mobilizării pentru economisirea, exploatarea raţională a resurselor naturale în vederea sustenabilității generațiilor viitoare, prelungirea vieţii planetei Pământ.

Prin activităţile derulate, cadrele didactice au urmărit ca elevii să cunoască şi să respecte valorile fundamentale ale societăţii democratice, să-şi formeze şi să-şi dezvolte capacități de autocunoaştere, de identificare şi soluţionare a nevoilor grupului, clasei, şcolii, să dezvolte şi să manifeste atitudini favorabile în luarea unor decizii, să-şi dezvolte disponibilităţi pentru dialog, cooperare sau relaţionare pozitivă cu semenii.

Iată câteva din aceste activități :

”Suntem prietenii tăi”, clasa a IV-a C

Lansarea proiectului ”Învățăm să trăim împreună”, coordonatori, prof. Iulia Corduban și Florica Enea

 

Activitatea “Ne place să descoperim lucruri noi”, clasa a III-a Step by step, desfășurată în colaborare cu Palatul Copiilor  a reuşit să antreneze copiii implicaţi in proiect în a îndrăgi activităţile extraşcolare desfăşurate pe diverse domenii, în funcţie de aptitudinile fiecăruia, au înțeles cum să-şi organizeze eficient activitatea astfel încât să obţină rezultate şi produse de valoare. Prin implicarea părinţilor s-a urmărit creşterea interesul acestora faţă de activităţile extraşcolare şi şcolare. A fost realizat un album foto, cuprinzând aspecte din activităţile derulate.

,,Prezent pentru un viitor mai bun”, aspecte din activitatea desfaşurată de clasele a III-a B și D, în parteneriat cu Palatul Copiilor Botoșani

”Să mâncăm sănătos”, clasa a III-a B

Elevii citesc din pliantele distribuite despre “Cum să mâncăm sănătos”. Mini-expoziţie  realizată de elevi pe tema ,,O alimentaţie sănătoasă”.

Vizită la Centrul de Epurare a Apei, Cătămărăști – coord., prof. Rada Gheorghe

”Cadrul European Comun de Referință – un reper în formarea competențelor de comunicare” – coordonator, prof. Mihaela Barbacaru

Rezultate așteptate :

  • Dezvoltarea respectului pentru diversitate și comunitate multiculturală ;
  • Promovarea valorilor durabile ;
  • Dezvoltarea interesului pentru formarea abilităților de comunicare interculturală.

„Constelaţia relaţiilor mele” – coordonator,  prof. Ariciuc Dorica

Activitatea a avut ca scop  conştientizarea interdependenţei între muncă – relaţii de familie – viaţă socială.

”Pădurea – Aurul verde al planetei” , clasa a III-a A

 Activitate  – dezbatere pe tema “Importanţa pădurilor pentru viaţa planetei “ – urmată de elaborarea unor lucrări  din deşeuri  din hârtie.

 

 

 

Acest articol a fost publicat în Uncategorized. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.